Διεθνές Κέντρο

English  |  Español  |  Mandarin  |  Greek  |  Italiano  |  Turkish  |  Arabic

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να κλείσετε ένα ραντεβού ή για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο Διεθνές Κέντρο του HSS, παρακαλούμε επικονωνήστε μαζί μας μέσω αυτού του ηλεκτρονικού εντύπου ή μέσω των παρακάτω πληροφοριών επικοινωνίας.

International Center, Hospital for Special Surgery, 535 East 70th Street, New York, NY 10021, USA

Τηλ.: +1 212.606.1186

Φαξ: +1 212.772.6897

Email: international@hss.edu

^ Back to Top
Request an Appointment