Διεθνές Κέντρο

English  |  Español  |  Mandarin  |  Greek  |  Italiano  |  Turkish  |  Arabic

Πώς να κλείσετε ένα ραντεβού

Το πρώτο βήμα για να κλείσετε ένα ραντεβού στο HSS (Hospital of Special Surgery) είναι να contact us μέσω τηλεφώνου, email, φαξ ή κανονικού ταχυδρομείου.

Ή μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό μας Appointment Request Form στο Διεθνές Κέντρο για να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και μια σύντομη περιγραφή της ιατρικής σας κατάστασης. Θα πρέπει επίσης να μας χορηγήσετε τα δημογραφικά σας στοιχεία, όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, email και ημερομηνία γέννησης. Επιπλέον, παρακαλούμε να μας στείλετε τα ακτινογραφικά σας φιλμ διάγνωσης [ακτινογραφίες, Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) κλπ.], μαζί με τους ιατρικούς σας φακέλους (στα αγγλικά) και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία που αφορά στην περίπτωσή σας.

^ Back to Top
Request an Appointment